pre-employment screening

Wat is een pre-employment screening?

Je hebt er wellicht al eens over gehoord, of in een vacaturetekst vermeld zien staan: “Een pre-employment screening maakt deel uit van de sollicitatieprocedure”.

Maar wat houdt deze screening in, en met welk doel wordt het gedaan?

In onderstaand artikel gaan we dieper in op deze vorm van toetsing.

Een pre-employment screening, ook wel PES genoemd, is een controle die bij sommige werkgevers in de sollicitatieprocedure zit opgenomen. Deze screening heeft als doel een controle te doen op de achtergrond van een kandidaat. Er wordt met informatie uit het verleden een beeld gevormd van de kandidaat, om van hieruit een inschatting te maken over onder andere de (toekomstige) betrouwbaarheid en integriteit van de sollicitant. Dit helpt werkgevers een breder beeld te vormen van kandidaten. Deze screenings komen doorgaans het meeste voor bij bedrijven waar financiën een grote rol spelen (denk bijvoorbeeld aan banken), het welzijn van andere mensen voorop staat (zoals gezondheidszorg) en bij bestuurlijke functies met bepaalde mate van macht. Ook detacheringsbureaus maken geregeld gebruik van de screening, om richting opdrachtgevers een ‘garantie’ omtrent integriteit af te kunnen geven (en zichzelf enigszins in te dekken bij conflicten hierover).

pre-employment screening

De screening bestaat doorgaans uit twee onderdelendelen. Het eerste deel gaat over de controle op persoonlijke documenten. Hierbij valt te denken aan toetsing op identiteit, (school)diploma’s en andere certificaten.

Bij het tweede deel wordt er contact opgenomen met andere instanties. Hierbij valt te denken aan toetsingen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), opvragen van verklaringen omtrent gedrag (VOG) bij de gemeente en/of referentie check(s) bij eerdere werkgever(s).

Deze pre-employment screening wordt meestal met behulp van een gespecialiseerd extern bedrijf uitgevoerd. Hiervoor is te allen tijde instemming van de kandidaat zelf vereist. De gegevens zijn uiterst persoonlijk van aard en daarmee gevoelig, deze zijn dan ook enkel bedoeld voor de potentiële opdrachtgever en de kandidaat zelf.

Het kost behoorlijk wat werk, tijd en daarmee geld om een PES uit te laten voeren, veelal vormt deze screening dan ook het slotstuk van een sollicitatieprocedure.