Wat is een mangatwacht?

Werken jouw mensen in een afgesloten ruimte met onder andere open vuur of zware machines? Dan is het belangrijk dat deze ruimte veilig is en blijft om in te kunnen werken. Hiervoor wordt een mangatwacht ingezet. De mangatwacht, ook wel bekend als buitenwacht, is een toezichthouder die op preventieve wijze controleert of de werkzaamheden nog steeds veilig uitgevoerd kunnen worden. De mangatwacht is opgeleid om van buiten de gesloten ruimte contact te kunnen houden met de mensen in de ruimte en de controlekamer. Verder heeft het de autoriteit om in te grijpen wanneer de veiligheid niet (meer) gegarandeerd kan worden. Bij G4S Safety Solutions werken veel ervaren mangatwachten, die voor elke onderneming in te zetten zijn. Om de veiligheid van je medewerkers en bezoekers te garanderen en je werkproces zo soepel mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om een ervaren door G4S Safety Solutions aangeleverde mangatwacht in te schakelen.

Taken en verantwoordelijkheden

De mangatwacht houdt toezicht op de activiteiten in de besloten ruimte op het gebied van veiligheid. Elke dag controleert deze of er aan de protocollen voldaan wordt en dit wordt allemaal gerapporteerd in een dagelijks verslag. Daarnaast controleert de mangatwacht alle plannen en vergunningen. Wanneer deze niet in orde zijn, is de mangatwacht geautoriseerd om het werkproces stil te leggen en werknemers de toegang tot de gesloten ruimte te verbieden totdat alle documenten in orde zijn. De mangatwacht houdt alles bij via een speciale checklist en er wordt gecontroleerd of de veiligheid nog steeds even hoog is.

Op het moment van een calamiteit is de mangatwacht de aangewezen persoon om de hulpdiensten in te schakelen. Hij/Zij mag beslissen dat de medewerkers het werkproces stil moeten leggen en direct de ruimte moeten verlaten. Dit gebeurt alleen wanneer de situatie levensbedreigend is geworden. Voor de rest worden de protocollen van de locatie aangehouden. Wil jij dat je medewerkers veilig en goed hun werk kunnen uitoefenen? Zorg er dan voor dat je een mangatwacht van G4S Safety Solutions inschakelt om je te helpen de veiligheid in je besloten ruimte te waarborgen.