G4S Heerenveen

G4S Heerenveen is de vestiging waar naast de faciliteiten voor de ‘gewone’ trainingen voor EHBO en BHV speciale faciliteiten beschikbaar zijn voor veiligheidstrainingen voor de brandweer en in de offshore industrie. Ook de EHBO- en BHV-trainingen hebben een aantal realistische trainingsruimtes. G4S Heerenveen heeft bijvoorbeeld een winkel, een bedrijfsverzamelgebouw van drie etages, een gevangenisomgeving, een woning en een fabrieksruimte. Alles is er op gericht om op een zo realistisch mogelijke wijze te kunnen oefenen met noodsituaties. Zoals een brand blussen, een pand ontruimen, het helpen van slachtoffers en het omgaan met agressieve mensen.

Maritieme trainingsfaciliteiten bij G4S Heerenveen

Voor oefeningen met brandbestrijding in de scheepvaart heeft G4S Heerenveen de beschikking over een echt schip. Het betreft een 60 meter lang vrachtschip, een coaster die jaren dienst heeft gedaan als vrachtschip. Het is nog helemaal ingericht als toen het nog in gebruik was voor de vaart. In het ruim staat een aantal zeecontainers. G4S heeft het schip uitgerust met alle hulpmiddelen die nodig zijn om goed te kunnen oefenen met scheepsbrandbestrijding. Met rooksimulatoren en blusbakken wordt een realistische praktijksituatie gecreëerd. Het schip is een plek waar op een levensechte manier kan worden geoefend in het blussen van een scheepsbrand.

Brandweertrainingen bij G4S Heerenveen

In Heerenveen zijn ook speciale faciliteiten voorhanden voor het oefenen in het blussen van branden. Dat is onder anderen een onderdeel van de BHV-trainingen. Voor het blussen van een brand wordt niet alleen water gebruikt. Er zijn zelfs situaties waarbij water de brand verergert. In die gevallen kan het nodig zijn om een brand te blussen met poederschuim, CO2 en met sproeischuim. Er wordt uitgelegd welk blusmiddel geschikt is voor welke situatie, maar er kan ook met de verschillende blusmiddelen worden geoefend. Vanwege die faciliteiten is G4S Heerenveen ook zeer geschikt voor trainingen van brandweerkorpsen.