Security scan

Een security scan brengt beveiligingslekken boven water

Steeds meer bedrijven laten een security scan uitvoeren, om beveiligingslekken binnen hun systemen boven water te krijgen. De invoering van de GDPR en de AVG begin 2018 heeft ertoe geleid dat bedrijven ontzettend bang zijn voor de hoge boetes die door de Autoriteit Persoonsgegevens uitgedeeld kunnen worden. Dat is echter niet het enige risico wat bedrijven lopen als er beveiligingslekken aan het licht komen. Doordat zij verplicht zijn om deze lekken te melden aan betrokken personen, lopen zij het risico dat medewerkers, klanten of gebruikers overstappen naar concurrenten. Iets wat een organisatie logischerwijs maar al te graag voorkomt.

Medewerkers

Werking en het nut van een security scan

Het laten uitvoeren van een security scan kan om verschillende redenen aan te raden zijn voor organisaties. Veel organisaties hebben momenteel niet de kennis in huis om hun eigen beveiligingslekken in systemen op te kunnen sporen. Zelfs wanneer zij die kennis wel hebben, blijkt het lastig om een lek te vinden. Dit komt voornamelijk door het feit, dat mensen overtuigd zijn van hun eigen kunnen als zij de beveiliging geïnstalleerd hebben. Ze gaan er hierbij vanuit dat de beveiliging voldoende is, tot het moment dat er toch een lek blijkt te zijn en hackers in systemen weten te komen. Dit kunt u voor zijn, door een security scan uit te laten voeren.

Risico's

 

Externe partij inschakelen voor een security scan

Er zijn verschillende partijen te vinden, die u kunnen helpen bij het uitvoeren van een security scan. Deze bedrijven hebben vaak al een jarenlange ervaring in ethical hacking. Niet alleen zorgen zij voor het blootleggen van de beveiligingslekken, ook kunnen zij u van advies voorzien over de manier waarop de lekken gedicht kunnen worden. Zo wordt voorkomen dat kwaadwillende personen toegang kunnen krijgen tot gevoelige informatie. Door zo’n security scan meerdere keren per jaar uit te voeren is weet u zeker dat uw beveiliging op orde is en up-to-date blijft.